Általános Szerződési Feltételek

1.1. ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a LunaSkin
(továbbiakban Szolgáltató) és a https://lunaskin.hu/ oldalon keresztül a
Szolgáltatóval kereskedelmi kapcsolatba lépett vevő (továbbiakban: Ügyfél)
jogait és kötelezettségeit, az oldal használatának és a kereskedelmi kapcsolat
feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra
vonatkozik, amely a https:// lunaskin.hu/ weboldalon keresztül történik.
1.2. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató webhelye: https://lunaskin.hu/
Tevékenység: Csomagküldő internetes kiskereskedő
Cégnév: Naturalz Cosmetics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely, levelezési cím: 1027, Budapest Kapás utca 19-29. 4.emelet,
417 ajtó
Email: hello@lunaskin.hu
Adószám: 27349274-1-41
Közösségi adószám: HU27349274
1.3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
1.3.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden
olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://lunaskin.hu/
oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a
továbbiakban: LunaSkin webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya
kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen
szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
1.3.2. A LunaSkin webshop használata során keletkező kereskedelmi ügyleteket az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(“Elkertv.”) tárgyalja és szabályozza.
1.3.3. A LunaSkin webshop felületén történő vásárlás elektronikus úton leadott
megrendeléssel és előre fizetéssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott
módon.
1.3.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig
szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre
elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával
magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a
Szolgáltató azt iktatja.
1.3.5. A szerződés kizárólagos nyelve magyar.
1.3.6. Magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el Szövetség az Elektronikus
Kereskedelemért Közhasznú Egyesület – SzEK.org Etikai kódex-ét, amelyet a
következő weboldalon érhet el:
http://www.szek.org/content/media/www/mediastore/0/639/131/szek-etikai-kodex.pdf.
2. AZ OLDAL HASZNÁLATA, A MEGRENDELÉS MENETE
2.1 MEGRENDELÉS
2.1.1. A megvásárolni kívánt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk
használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról
lehet megismerni, mivel az áru részletes tényleges tulajdonságai a termék
mellett feltüntetésre kerülnek. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének
minősül, ha a termék a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb,
előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha az Ügyfélnek vásárlás előtt az
áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, keresse fel a Szolgáltatót e-mailben,
facebook üzenetben konkrét kérdéseivel, hiszen készséggel állunk Ügyfeleink
rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termék – ahol ezt a
jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Amennyiben
a LunaSkin webshop oldalán található bármely áru minőségével, alapvető
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon
közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz.
2.1.2 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely
tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a
kiszállítás költségét.
2.1.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árának változtatásának jogát a
Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát
kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés
kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék
átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban
pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése
minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék Ügyfélnek való eljuttatása csak ez
után kezdődhet meg.
2.1.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő,
esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1”
Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az
Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
2.1.5. A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk,
azok a valóságtól eltérhetnek.
2.1.6. A LunaSkin Webshopon megrendelés feladására a „fizetés a webhelyen” gomb
használatával nyílik az Ügyfélnek lehetősége. Az Ügyfél a kiválasztott
termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék
részletes adatait ismertető oldalon található „fizetés a webhelyen” gomb
használatával rendelheti meg. Ezt követően az Ügyfél egy összeget lát, amely a
választott termékeket tartalmazza. A „Tovább a szállítási információkra” gombra
kattintva az Ügyfél elfogadja jelen ÁSZF minden pontját, az adatvédelmi
nyilatkozatot és a fizetési és szállítási feltételeket. Amennyiben az Ügyfél a
Kosár tartalmát véglegesítette, a szállítási módot kiválasztotta, akkor a
„Tovább a fizetési módra” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését. A
megrendelés leadása a „Fizetés” gombra való kattintással véglegesíthető.
2.1.7. A megrendelésről e-mailben értesíti Szolgáltató az ügyfelet a fizetési
módnak megfelelően.
2.2. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
2.2.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató
részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli
hibák javítására a megrendelési felületen.
2.2.2. A kereskedelmi ügylet létrejötte után, akkor kerülhet sor módosításra az
Ügyfél kérése alapján, amennyiben legalább egy kommunikációs csatornán a
Szolgáltató fel tudja venni a kapcsolatot az Ügyféllel. Ennek hiányában
Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.
2.3. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÉS VISSZAIGAZOLÁS
2.3.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató
késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja az
Ügyfél részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás,
vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási
információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt
termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék(ek) árát,
szállítási költséget, a fizetési módot és a fizetendő és/vagy fizetett
végösszeget.
2.3.2. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat
elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Szolgáltató és
Ügyfél között.
2.3.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül,
vagyis 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére
vonatkozó külön elfogadó e-mailt. Amennyiben a fizetési tranzakciót az Ügyfél
elindította már, akkor a teljes fizetett végösszeg visszatérítésre kerül.
2.3.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz
észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül
jeleznie kell a Szolgáltató felé.
2.3.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak
irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és
a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
3. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1. FIZETÉSI MÓDOK
3.1.1. Az Ügyfél a megrendeléséhez tartozó végösszeget három különböző módon
tudja kiegyenlíteni. Minden esetben, az utánvétes opció esetén is, az Ügyfél a LunaSkin
Webshopon keresztül megrendelt termék árát és kiszállítási ügyintézési
költséget a termék kézhezvétele előtt köteles rendezni a Szolgáltató /
Szállítmányozó felé.
3.1.2. Fizetési módok az alábbiak:
Fizetés bankkártyával a LunaSkin Webshop oldalán keresztül. Ebben az esetben a
megrendelés utolsó fázisában az Ügyfél bankkártyaadatai megadásával rendezi a
költségeit. Ebben az esetben a megrendelés kifizetésekor már rendezettnek
tekintendő a megrendelés, amennyiben a banki tranzakció sikeres volt. A
bankkártyás fizetés biztonságát a Barion rendszere garantálja a Szolgáltató
oldalán. Szolgáltató a fizetést feldolgozó rendszereken kívül nem adja ki
harmadik félnek az Ügyfél semmilyen fizetési és banki adatait.
Készpénzes fizetés utánvét során a Futárszolgálatnak a rendelés kézhezvétele
előtt. Az Ügyfél választhatja az utánvétet, mint fizetési opciót. Ebben az
esetben kézpénzzel tud fizetni a mindenkori, a LunaSkin által megbízott
futárszolgálat futárának. Az Ügyfél e-mailben értesítést kap, hogy mekkora
pénzösszeggel készüljön a futár fogadására. Ehhez a fizetéshez az utánvétes
szállítási opciót kell mindenképp választani.
3.1.3. További fizetési módok nem állnak az Ügyfél rendelkezésére a Szolgáltatóval
kapcsolatos költségeinek rendezésére.
3.1.4. Az első két fizetési mód esetén a megrendelt termék kiszállítása és
átvétele akkor kezdődhet meg a Szolgáltató részéről, amennyiben a banki
tranzakció sikeresen lezárult, vagy annak megindítása egyértelműen bizonyítható
Ügyfél vagy Szolgáltató oldaláról. Az utolsó esetben pedig, amennyiben a
szállítási, fizetési és egyéb adatok helyesek, a termék kiszállítása és
átvétele a rendelés leadását követő 24 órában elkezdődhet további lépések
nélkül.
3.2. SZÁMLA
3.2.1. Szolgáltató minden esetben a szállítási folyamat megkezdésének
időpontjában számlát állít ki.
3.3. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
3.3.1. A szállítás a GLS futárszolgálaton keresztül történik. A csomag aktuális
helyzetéről a LunaSkin ügyfélszolgálatánál érdeklődhet rendelésszám alapján. A
csomagszámot feladást követően a Szolgáltató megküldi az Ügyfél részére,
amennyiben Ügyfél ezt igényli és jelzi a Szolgáltatónak.
3.3.2. A feladott csomagért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Panasz
esetén, az Ügyfél bizalommal fordulhat a Szolgáltatóhoz.
3.3.3. Szállítási költség minden esetben egy szállítási ügyintézési költségből
áll, amely jelen ÁSZF-ben kerül rögzítésre, és érvényes jelen ÁSZF
visszavonásáig. A bruttó szállítási ügyintézési költség 1190 Forint GLS futárszolgálat
választása esetén. A Szolgáltató ettől az ártól lefelé eltérhet promóciós
időszakokban és bizonyos vásárlási összeg értéknél. Ezen időszakokról a
Szolgáltató az Ügyfelet tájékoztatja. A Szolgáltató a szállítási díj
változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek
vételárát nem befolyásolja.
3.3.4. A Szolgáltató vállalja, hogy a költségek rendezését követően megtesz
mindent, hogy maximum 3 munkanapon belül kiszállítsa a megrendelt termékeket az
Ügyfélnek. A csomagfeladás a megrendelés banki tranzakciójának igazolása után
történik meg az előrefizetéses opcióknál. Utánvétnél ez nem feltétel, és nem is
kerül alkalmazásra. Amennyiben adott nap 17:00-ig Ügyfél teljesíti a szállítási
módnak megfelelő szükséges lépéseket, akkor a csomag legkésőbb a következő
munkanapon feladásra kerül. 17:00 után a csomag másnapot követő munkanapon
kerül feladásra. A Szolgáltató hétfőtől péntekig foglalkozik a szállítás
intézésével. Szombaton és vasárnap, vagy péntek 17:00 óra utáni rendelések
legkorábban hétfőn kerülnek feldolgozásra.
4. ELÁLLÁSI JOG ÉS GYAKORLÁSA
4.1. ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL
4.1.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut
vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
4.1.2. Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
• a terméknek,
• több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
• több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott
tételnek vagy darabnak,
• ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni,
az első szolgáltatásnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14)
napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
4.1.3. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
4.2. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE
4.2.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát
tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy
elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett
elérhetőségek (E-mail, telefon, levelezési cím) igénybevételével a Szolgáltató
részére. Ebből a célból a Fogyasztó a következő adatokat kell, hogy közölje
Szolgáltatóval:
• Szolgáltató neve,
• Szolgáltató székhelye,
• Szolgáltató levelezési címe,
• Szolgáltató e-mail címe,
• Szolgáltató telefonszáma,
• valamint a következő szövegrészletet a megrendelés adataival kitöltve:
„Alulírott (név és zárójelben a szállítási cím), kijelentem, hogy gyakorlom
elállási jogomat az alábbi termékek adásvételére vonatkozóan a (megrendelési
szám) megrendelési számon (megrendelés dátuma) között szerződés tekintetében: (termék
megnevezése).”
4.2.2. Szolgáltató nem kötelezi a Fogyasztót a fenti pont betartására, de a
fenti adatokat bekérheti az elállási jog gyakorlása során a Fogyasztótól.
4.2.3. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
4.2.4. Minden esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
4.2.5. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,
ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14.
naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
4.2.6. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen
keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe
a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott
küldeményként adja postára a Szolgáltató levelezési címére, hogy hitelt
érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
4.2.8. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja)
a terméket.
4.2.9. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a
Fogyasztót terheli.
4.2.10. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában
átvenni.
4.2.11. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató
visszatéríti a Fogyasztó által vásárolt valamennyi termék árát. A Szolgáltató a
vásárolt termékek árán kívül semmilyen más, a vásárlás során felmerült költség
megtérítésére nem kötelezhető. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést
mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem
igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a
korábbi időpontot veszi figyelembe.
4.2.12. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más
fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
4.2.13. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenés ésszerű költségeinek megtérítését.
5. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG
5.1. KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS
5.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján kötelező jótállási kötelezettség nem
terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól
mentesül.
5.1.2. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy
éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis
az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében
értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
5.1.3. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem
tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet ezen ÁSZF-ben
rögzítettek alapján.

5.3. KELLÉKSZAVATOSSÁG
5.3.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az
Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása
időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági
jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
5.3.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel
időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényeit.
5.3.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést,
kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az
Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat.
5.3.4. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Kivételt képez a 4.
pontban tárgyalt 14 nap.
5.3.5. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is
áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
5.3.6. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a
Szolgáltatóval.
5.3.7. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.
5.3.8. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági
igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél
igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla
másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a
szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék
hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a
Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból
keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt
adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél
köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
5.3.9. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba
szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági
igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.4. TERMÉKSZAVATOSSÁG
5.4.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél –
választása szerint –kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet. Jelen esetben mindkettőt Szolgáltatóval szemben tudja
érvényesíteni, mert a Szolgáltató jogilag kereskedő és forgalmazó is egyben.
5.4.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
5.4.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék
kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
5.4.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek.
5.4.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó vagy forgalmazó
általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után
késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell
tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
5.4.6. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és
forgalmazója.
5.4.7. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.
• személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával
közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal
egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan
köteles eljárni.
5.4.8. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy
okot bizonyítania.
5.5. SZAVATOSSÁG ÉS/VAGY JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE
5.5.1. Szavatossági és jótállási igényeit az ÁSZF 1. pontjában közölt e-mail
címen és telefonszámon érvényesíthető.
6. FELELŐSSÉG ÉS SZERZŐI JOGOK
6.1. A FELELŐSSÉG KÉRDÉSKÖRE
6.1.1. A LunaSkin Webshopon található információk jóhiszeműen kerültek
felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az
információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
6.1.2. Az Ügyfél a Szolgáltató weboldalát kizárólag a saját kockázatára
használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a
használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
6.1.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Szolgáltató weboldalának
használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és
kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes
mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése
végett.
6.1.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket)
tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók
adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget.
6.1.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé
tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a
közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles
jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
6.1.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe
véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység
az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az
Ügyfelet terheli a felelősség.
6.1.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel,
köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató
jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az
információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
6.2. SZERZŐI JOGOK
6.2.1. A LunaSkin Webshop oldala szerzői jogvédelem alatt áll. A Weboldal a Woocommerce
weboldalmotor és Szolgáltató jogvédelme alatt áll, beleértve minden elemet. A
weboldal motorja által szabályozott elemek szerzői jogvédelméről a Woocommerce
Inc. (www.woocommerce.com) rendelkezik.
6.2.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más
adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a
Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú
felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,
továbbadás, közzé – vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal –
kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
6.2.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a
regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem
biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi
névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal
rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem
használhatók fel vagy hasznosíthatók.
7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.1. PANASZÜGYINTÉZÉS
7.1.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos
fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
e-mailes ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 9-19 óráig
E-mail: hello@lunaskin.hu
7.1.2. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi
válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb
esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a
Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a
panasz visszakeresését.
7.1.3. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben
megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást
jelenti.
7.1.4. 2012. évi LV. törvény a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
módosításáról szóló törvény előírja, hogy a szolgáltató a jegyzőkönyv második
példányát:
7.1.5. A fogyasztóvédelmi törvény a szóbeli panaszt megbontja személyesen-,
illetve egyéb módon közölt szóbeli panaszra. A szabályozás alapján egyértelmű a
vállalkozások kötelezettsége, így a szóbeli (pl. telefonon, vagy Skype-on
közölt) panaszról is jegyzőkönyvet kell felvenni. A telefonon vagy elektronikus
hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a szolgáltató
köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a
panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az ügyféllel is közölni
kell.”
7.1.6. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról
tájékoztatja az Ügyfelet.
7.2. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
7.2.1. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló
fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az
alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára.
7.2.2. Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál.
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal
fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz
elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

7.2.4. Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói
jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári
eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései
szerint.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1. TOVÁBBI ÁLTALÁNOS JELLEGŰ RENDELKEZÉSEK
8.1.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan
módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a
regisztrációval rendelkező Ügyfeleket e-mailben tájékoztatja. Az oldal
használatakor az Ügyfél mindenkor elfogadja a hatályos ÁSZF-ben foglaltakat.
8.1.2. A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és
egyéb feltüntetett árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor
módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe,
és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. A honlapon feltüntetett
árak bruttó árak.
8.1.3. A LunaSkin Webshop biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent
kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse
az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás
feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak
ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
8.1.4. A Szolgáltató csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó
rendeléseket szolgál ki.
8.2. VEGYES RENDELKEZÉSEK
8.2.1. A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad.
Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az
Ügyfél birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon
károk tekintetében, amelyek megtérítésére harmadik felet nem lehet kötelezni.
8.2.2. Az oldal technikai elérhetősége és működése a Woocommerce (www.woocommerce.com)
webáruházmotoron alapszik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldal
folyamatos elérhetőségért, megfelelő működéséért és az ezekből fakadó károkért.
Ez alól kivételt képeznek az Ügyfél személyi és banki adatai és az azokkal
összefüggő negatív következmények.
Budapest, 2020. június 18.